Kết quả học tập

Danh sách Sinh viên K22 K23 miễn học môn GDQP (20/06/2020)

File đính kèm :

Danh sách Sinh viên K20 ->K25 miễn học môn GDQP (20/06/2020)

File đính kèm :

Danh sách Sinh viên K20 ->K25 miễn học môn GDQP (20/06/2020)

File đính kèm :

Danh sách Sinh viên K22 miễn học môn GDQP (20/06/2020)

File đính kèm :

Dánh sách K20 K22 K23 hoàn thành môn GDTC (20/06/2020)

File đính kèm :

Dánh sách T22 hoàn thành môn GDTC (20/06/2020)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập