Kết quả học tập

Danh sách sinh viên D23 không được xét miễn học GDQP-AN (20/12/2018)

File đính kèm :

Danh sách SV K20 D22 hoàn thành môn GDQP-AN (19/12/2018)

File đính kèm :

Danh sách SV khóa N19 hệ CĐ Nghề hoàn thành môn GDTC (06/12/2018)

File đính kèm :

Danh sách SV khóa K22 hệ CĐ hoàn thành môn GDTC (06/12/2018)

File đính kèm :

Danh sách SV khóa K20 hệ CĐ hoàn thành môn GDTC (06/12/2018)

File đính kèm :

Danh sách SV khóa T22B liên thông hoàn thành môn GDTC (06/12/2018)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập