Thông báo

Xét miễn môn GDQP-AN

 Hiện nay khối liên thông theo hình thức D không được xét miễn hoàn toàn môn GDQP-AN vì vậy sinh viên liên thông (D) có chứng chỉ GDQP-AN hệ cao đẳng khóa D23 và các khóa trước (chưa được miễn) đi học bình thường như lịch đã thông báo

Sinh viên khóa K23 theo hình thức học liên thông chỉ học bổ sung học phần IV theo lớp sinh hoạt, nhưng phải làm thủ tục xét miễn các học phần 1,2,3 môn GDQP-AN mới đủ điều kiện hoàn thành môn.

(các sinh viên khóa D23  đã nộp đơn xét miễn; đi học GDQP-AN bình thường theo lịch đã thông báo; các khóa D22; D21; D20 ..kiểm tra lại thông tin xét miễn, để đăng ký học ghép)

Các tin khác :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập