Thông báo

Sinh viên đã nộp đơn không được xét miễn môn GDQP-AN (đi học theo lịch đã thông báo)

Hiện nay nhà Trường không xét miễn hoàn toàn đối với hệ liên thông có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ (DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP ĐƠN KHÔNG ĐƯỢC XÉT MIỄN, ĐI HỌC THEO LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO)

File đính kèm :

Các tin khác :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập