Thông báo

Danh sách khóa K23 không học GDQP-AN (không có kết quả)

             Sinh viên kiểm tra điểm của mình, nếu có sai sót, liên hệ Trung tâm GDTC&QP tại Phòng 123 khu A, cơ sở 5 khu 3,5 ha, Hòa Khánh Nam để phản hồi. Trung tâm sẽ liên hệ Trường Quân Sự kiểm tra, điều chỉnh sai sót của sinh viên.             Thời gian từ ngày 22/04/2019 đến ngày 01/06/2019. Quá thời gian quy định trung tâm không chịu trách nhiệm!

File đính kèm :

Các tin khác :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập